Menu

SB Venner

Sundby Boldklubs Venner er en forældre og støtte gruppe, som har til formål, at støtte ungdomsarbejdet i Sundby Boldklub

Foreningen vil være arrangør ved forskellige arrangementer fx sommerafslutningen hvert år i juni.

Alle foreningens indtægter tilfalder alene ungdommen i Sundby Boldklub. Foreningen giver økonomisk tilskud til ungdomsafdelingens forskellige arrangementer, primært sociale aktiviteter så som rejsetilskud til stævner, træningslejr osv.

Tilskud opnår årgangene via ansøgning.

Tilskud uddeles af Dream Team der består af 3 medlemmer. Disse indsamler og behandler ansøgninger fra holdene årligt. Dream Team fordeler altså midlerne, og bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne.

Dream Team fordeler midlerne efter kvalitet i ansøgning samt hvor mange af årgangens børn/forældre, der er medlem af SBV. En årgang med få medlemmer kan således ikke forvente at få tilskud fra SBV i samme størrelse som årgange med mange medlemmer!

De afdelinger, der modtager penge skal dokumentere anvendelsen ved bilag, samt ved foto/artikel på klubbens hjemmeside.

Bliv medlem af Vennerne – støt børn og unge
For at kunne yde bedst mulig støtte har foreningen naturligvis brug for så mange medlemmer som muligt – forældre, bedsteforældre venner, onkler, tanter og andre med interesse. Det koster 100,- kr årligt at være medlem af støtteforeningen, men større beløb er naturligvis også velkommen.

Du har 3 muligheder for at tilmelde dig.

1: Via kontonr.: 9385-4579753493. Opret en fast årlig overførsel.
2: Via indbetaling via MobilePay på 20 75 11 66.
3. Du kan altid henvende dig på kontoret for indmeldelse.

Bestyrelsen: Formand Jesper Langhorn

Kasserer: Palle Mehlbye (U16 piger), pme(a)letpension.dk

Medlemmer:
Ebbe Rebmann, Martin Vesth, Thomas Corfitzen og Flemming Jacobsen.

Webmaster : Flemming Kyllesbech