Menu

Bestyrelsens dias til beretning 2018

image
webmaster
05. november 2018 kl. 06:50
Det skal som udgangspunkt koste et sted mellem 10-15 kr. pr. aktivitet

 

Lidt baggrund om Sundby

På 15 år er vi gået fra 30 ungdomsmedlemmer til 800 spillere under 25, heraf 709 under 18 år.

  •  Det er lykkedes at fastholde de unge mellem 13-18 år.
  •  Vi er kommet over 1000 medlemmer
  •  Fra juni 2013 til juli 2016 er vi vokset fra 342 til 610 medlemmer under 18 år

 

  •  Godt træningsmiljø – ungdom og damesenior, herresenior

  •  Det giver en række udfordringer:
  •  En væsentlig større ”fodboldfabrik”
  •  Mere administration
  •  Pladsproblemer
  •  Logistikudfordringer
  • __________________________________________________________________________

Grundkontingentet i Sundby dækker træning, klubhus og adgang til baner. En gang om ugen for børn under 8 år, to gange om ugen for børn mellem 9 og 12 år og typisk to-tre gange om ugen mellem 13 og 18 år.

• Kontingentet skal afspejle de aktiviteter, som spilleren har i Sundby

• Ungdomsafdelingen dækker 70 pct. af de samlede driftsudgifter i Sundby. Fælles indtægter fordeles med samme brøk. Kontingentet skal dække drift og strategi

• Alle FOS midler tildelt under 18 årige indgår i ungdomsafdelingens budgetter

• Kontingentet skal medvirke til, at der løbende er balance mellem de udgifter og indtægter, som ligger i strategien for ungdomsarbejdet eller seniorerne

• Årgangene skal i udgangspunktet være i balance - jo flere medlemmer, jo flere midler til trænere og aktiviteter

• Det skal som udgangspunkt koste et sted mellem 10-15 kr. pr. aktivitet med mindre Københavns Kommune måtte vælge ikke at støtte via folkeoplysningsreglerne

 

Se Dias fra Bestyrelsens beretning 2018 med de rå tal.:  Tryk her

 

Så snart bestyrelsens beretning 2018 er på skrift og er godkendt af bestyrelsen, vil den blive lagt på hjemmesiden.