Menu

HUSK GENERALFORSAMLING

image
Flemming Jacobsen
21. november 2020 kl. 11:10
TORSDAG D. 26-11 KL. 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed for 2019/2020
3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for år 2019,
samt statusopgørelse pr. 31 december 2019 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af driftsbudget for år 2021 til godkendelse,
herunder kontingentets størrelse.
5. Behandling af indkomne forslag jvf. §15 stk. 1
6. Valg af bestyrelse jvf. §10 stk. 2 og stk. 3
a. Valg af Kasserer – Raida
b. Valg af Herreseniorleder – Michael ”Pyrus” Marstrand
c. Valg af Dameseniorsleder – Morten Stub
d. Valg af 2. Bestyrelsesmedlem - Torben Krogh Johansen
d. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor jvf. §12 stk. 1.
8. Eventuelt.

Forslagene i deres fulde ordlyd ligger til gennemlæsning på generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde af alle seniorer, såfremt de ikke er i
kontingentrestance og har været medlem af klubben i det seneste 3 måneder inden
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

REGLER FOR AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING KLIK PÅ LINKET 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreninger-generalforsamlingen-efter-8-juni