Menu

Klaus Mygind SF

11. november 2017 kl. 16:25
SF prioriterer børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Bestyrelsen i Sundby Boldklub har valgt at give lokale amagerkandidater mulighed for her på hjemmesiden at give deres partiers vinkler på en række af de emner, som vi som klub berøres af. Vi har valgt at sætte følgende punkter højt på den lokale dagsorden: Tryghed - Åben Skole - Sundby idrætsby. I denne artikel er det Susanne Møller fra De konservative der svarer på de 3 spørgsmål.

Tryghed. 
Det er helt uacceptabelt, at unge såvel som andre skal være utrygge, når de skal til og fra f.eks. fritidsaktiviteter. Jeg mener, at  den slags stoppes gennem et stærkt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP skal hele tiden følge de enkelte områder og sætte ind helt konkret, når der er sket noget. De skal opsøge de unges familier med det samme.

Samtidig er det vigtigt selv at gøre noget. Jeg har været med til at oprette den nye gruppe Natteravne på Østamager, der går natteravneture fredag og lørdag. Det er positivt, at så mange vil være med til at skabe tryghed. Den kan udvides, hvis flere vil være med.

Åben Skole

SF prioriterer børn og unges deltagelse i foreningslivet. Vi presser på for at få bevillinger og SF er indstillet på, at kommuneskatten kan stige for at skabe ordentlige forhold for børn og unge. København er bagud mht. fritidsfaciliteter, og vi er især bagud i de områder, hvor der bygges mange nye boliger som Amager Øst. Vi vil kæmpe for at helhedsplanen realiseres. SF har desuden fokus på, at unge uanset forældreindkomst skal kunne gå til idræt. Ingen skal stå udenfor og kigge på, kede sig og måske begynde på negative ting.

Mht. til kommuneskat er København den 9.ende billigste kommune i Danmark og borgerne efterspørger bedre fælles faciliteter. Det skal der skabes penge til. Højere skat kræver også, at vores kommune drives effektivt. Det har SF også fokus på.

Sundby Idrætsby

Området omkring Sundby Boldklub dvs. hele det nordøstlige Amager ved Kløvermarken vil ændre sig markant de næste 20 år.

Jeg vil opfordre klubbens bestyrelse til at være meget opmærksom på det der sker og sørge for at klub og politikere har tæt kontakt med hinanden. Derfor er jeres initiativ med debat nu rigtig god. Den skal fortsætte efter valget. Jeg forsøger hele tiden at have kontakt til klubber, daginstitutionsbestyrelser og Amager Lokaludvalg og er også medlem bestyrelsen for Team Copenhagen, der er Københavns talentudviklingsorganisation for idræt.

 

 

Klaus Mygind
SF
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Revisionsudvalget