Menu

Mange forældre modtog i januar en ny opkrævning med de nye kontingenter for 2019.

image Formanden har ordet!
Formand
21. februar 2019 kl. 09:52

Mange forældre har i slut januar måned fået opkrævet kontingent med de nye kontingenter for 2019 via betalingskort. 

Det blev besluttet i oktober på generalforsamlingen, og skal ses i lyset af, at vi i 2018 har et underskud, som skyldes en række bevidste tiltag i særligt børneafdelingen. Foreningen er økonomisk solid.

FCK har løbende evalueret vores trænere og træningsmetoder, og der var i efteråret behov for at styrke "Fnuggi" og træningen fra u7-u12. Det er sket og der er tilknyttet tre af Øens bedste ungdomstrænere til projektet på drengesiden (Nichlas, Karim, Thomas) og Ida på pigesiden, som også har stor erfaring fra mange vellykkede fodboldprojekter. Det har også betydet en stigning i udgifterne, og de fire vil lægge linierne for udviklingen i de kommende år.

Det er helt centralt at præcisere, at alle årgange i Sundby har eget budget, som sammensættes af kontingentindbetalinger og kommunens tilskud.

Det er ikke som i andre klubber, hvor ungdomsmedlemmernes midler anvendes til senior. Et ungdomsmedlem betaler nu typisk 2050 kr. som for mange svarer til omkring 10 kr. pr. aktivitet i Sundby regi. Tilskuddet fra kommunen er ca. 260 kr. for et medlem under 13 år.

Af de godt 2300 kr. et medlem genererer af indtægter, så går de godt 70 pct. til husleje, vand, varme, drift af klubhus. Hertil kommer udgifter til DBU for turnering og andet. Den sidste store post er trænerudgifter.

Der er færre og færre, som ikke godtgøres delvist for de mange timer, som lægges i at give ungdomsspillerne gode træningstimer, gode kammeratskaber og gode rammer for deres fodboldpassion.

Bestyrelsen kan fremlægge regnskaber for hver årgang og vi vil gerne gennemgå dem for jer. Vores principper er:

Hver årgang har sit eget budget
Ungdomsindtægter går til ungdomsarbejdet
Gennemsigtighed i forhold til økonomien
God træning og et godt træningsmiljø er afgørende for lysten til at gå til fodbold
Balance i budgetterne

Bestyrelsen

 

Med venlig hilsen 

Sundby Boldklub Administrator 

Flemming Jacobsen 

Raffinaderivej 3

2300 København S

partner@sundbyboldklub.dk

www.sundbyboldklub.com