Menu

Susanne Møller Konservativ

Susanne Møller
09. november 2017 kl. 05:50
Amagerbro vil være i centrum, når Borgerrepræsentationen tager hul på en ny fire-års periode.

Bestyrelsen i Sundby Boldklub har valgt at give lokale amagerkandidater mulighed for her på hjemmesiden at give deres partiers vinkler på en række af de emner, som vi som klub berøres af. Vi har valgt at sætte følgende punkter højt på den lokale dagsorden: Tryghed - Åben Skole - Sundby idrætsby. I denne artikel er det Susanne Møller fra De konservative der svarer på de 3 spørgsmål. Læs mere om Suanne Møllers mærkersager på hendes hjemmeside. Tryk her

Sikker by.

Konservative ønsker at gøre, hvad vi kan, for at skabe en sikker by. Trusler og pengeafpresning er helt uacceptabelt og skal meldes til politiet. Kommune og politi skal samarbejde om forebyggelse. Desværre hører vi fra kilder i politiet, at kommunen ikke følger politiets anbefalinger. Bander slår sig ned i kommunale huse (Folkets Hus, Prismen) uden der håndfast bliver grebet ind. Det ønsker vi at ændre på. Vores børn og unge, der kommer for at dyrke sport, skal ikke gå spidsrod forbi en bandegruppering. Vedr forebyggelse skal der være tilbud som fodbold og andre foreningstilbud så børn og unge holdes væk fra bandemiljøet.

Idrættens kår i Amager Øst.
Vi har været med til at beslutte, at hver gang der bygges en skole skal der bygges en idrætshal. Sådan har det ikke altid været.
Hvordan skal Kløvermarken udvikle sig? Der er foreslået et Ketcherens Hus på Kløvermarken. Det er vigtigt, at vi hele tiden har tanke på at skabe idrætsfaciliteter i takt med boligbyggeri. Det halter desværre efter. Der var i forvejen mangel på faciliteter, det er ikke blevet bedre efter der er kommet flere indbyggere. I andre bydele mangler vi grunde til fodboldbaner. Her har vi Kløvermarken. Vi har en unik mulighed for at skaber gode betingelser for idrætten, vi hører gerne ønsker for udviklingen. Idrætslivet, måske netop fodbolden, er den bedste måde at integrere unge på.

Amager Øst.
Konservative går til valg på, at København skal fungere i hverdagen, det gælder selvfølgelig også Amager Øst. Man skal kunne færdes trygt, trafikken skal glide og der skal være daginstitutioner, skoler til vores børn og plejeboliger til vores svage og syge ældre.

Jeg glæder mig til debatmødet 15/11.
Susanne Møller Konservative