Menu

Hej alle medlemmer i Sundby,

image
flemming Jacobsen
17. februar 2021 kl. 18:00
Lige nu tænker vi

Lige nu tænker vi, at vi fra mandag d. 22/2 vil prøve at starte træning op for vores ældre årgange i klubben.

 

Med en restriktion på kun fem personer, så har vi været nødt til at træffe nogle valg, hvilket betyder, at det ikke er alle, som vil komme til at træne. Vi har været nødt til at træffe et ansvarsbevidst valg om, hvornår man kan træne under forsvarlige rammer. Det har betydet, at vi ikke tilbyder træning til de mindste årgange, da vi vurderer, at de er for små. Vores erfaring er, at de er i stand til det fra U11, hvilket betyder, at det for disse årgange, at vi starter træning op. Fra denne årgang samt akademi og op, vil vi kunne tilbyde træning 1 x ugentligt i grupper a 4 + 1 træner.

 

Vi undersøger lige nu, hvordan vi på forsvarlig vis for alle de involverede kan tilrettelægge en forsvarlig træning.

 

Vi gør opmærksom på, at skulle der komme yderligere tiltag eller påbud, som gør, at vi ikke kan starte forsvarligt, vil vi desværre ikke kunne tilbyde træning.

Pas på jer selv!

Steen Gleie

Dog skal følgende regler overholdes hvis der bliver startet op 

Hej spillere, forældre, trænere og ledere i Sundby Boldklub.

Nedenstående er nogle af de anbefalinger, som gives af de forskellige interesseorganisationer og myndighederne.

Andre er nogle af de foranstaltninger, som vi har opstillet i Sundby regi.

Før træning

 1. Spillerne skal tilmelde sig træning på Kampklar.
 2. Spillere, som ikke er tilmeldt kampklar, kan ikke deltage i træning. Dette grundet evt. senere smitteopsporing.
 3. Spillerne skal mødes på et bestemt sted og vente i den gruppe de tilhører, indtil de kan gå ind på banen.
 4. Spillerne vil skulle blive i samme grupper under fremtidige træninger.
 5. Man skal møde op med rengjorte hænder og have afsprittet sine hænder.
 6. Målmænd skal møde op med rengjorte handsker og må ikke videregive disse til andre.
 7. Spillere opfordres til at følges med dem, som de er i gruppe med til træning til og fra træning.
 8. De skal møde på det sted, som de får anvist.
 9. Alle spillere skal afleveres uden for anlægget, da forældre ikke må opholde eller være på anlægget både før, under og efter træning. Ellers bliver man talt med som deltager i gruppen.

Trænerens ansvar:

 1. Alle materialer skal være afsprittet. Bolde, kegler og andet. Overtrækstrøjer skal vaskes hver gang og må ikke deles under træning.
 2. Mål på træningsområdet skal være afsprittet og rengjort.
 3. Træneren skal sørge for de materialer hans gruppe bruger, kun er blevet transporteret af ham til træningsområdet (ingen spiller må gøre dette).
 4. Træneren skal holde øje med, at man på intet tidspunkt er mere end 4 spillere og 1 træner på samme område. Med to meter til nærmeste område.
 5. Alle områder skal være tydeligt markeret med kegler eller opstreget og der skal være 2 meter mellem hvert område
 6. Efter træning er slut, skal træneren afspritte alt materiale igen samt mål.
 7. Træneren skal følge sin gruppe ud igen af anlægget

Under træning:

 1. Spillerne må helst ikke røre bolden med hænderne.
 2. Spillerne må helst ikke heade til bolden.
 3. Spillerne skal så vidt som muligt holde afstand (2meter) mellem hinanden.
 4. Spillerne skal være i samme gruppe under hele træningen.

  Træneren under træning:

 1. Træneren skal så vidt muligt undgå nærkontakt med spillerne.
 2. Det er kun træneren, der samler materiale og andet sammen.
 3. Træneren har ansvaret for, at gruppen overholder regler og retningslinjer.

Efter træning:

 1. Spilleren skal forlade træningsområdet efter de retningslinjer, som bliver anvist og må herefter ikke bevæge sig ind på anlægget igen.
 2. Spilleren opfordres til at følges med dem, som han har trænet med.
 3. Spilleren skal spritte hænder efter træning.
 4. Spilleren er forpligtiget til med det samme at oplyse i tilfælde af smitte til klubbens Covid-19 ansvarlige.
 5. Forældre skal afhente spillerne udenfor anlægget.

 

Trænerens opgaver efter endt træning:

 1. Træneren skal sørge for at spillerne forlader træningsområdet efter de anviste retningslinjer fra klubben.
 2. Træneren skal afspritte materiale samt mål.
 3. Træneren skal vaske/spritte sine hænder mellem 2 træningspas.
 4. Træneren skal bære sine materiale på plads efter endt træning for sin gruppe. Kun han må sætte materialer fra sin egen gruppe til side.

Hovedanbefalinger fra SST:

Begræns dit sociale netværk. Din sociale omgangskreds under COVID-19:

 1. Hold dig til få personer
 2. Hold dig til de samme personer
 3. Overvej om du skal ses med andre end din husstand

Derfor skal du:

 1. Aflyse aftaler med personer du ikke plejer at ses med
 2. Se så få som muligt og vær aldrig mere end 5 sammen
 3. Begrænse din omgangskreds til meget få personer og ikke mere end 5 ud over din husstand, og dem du ser på fx arbejde eller i daginstitutionen
 4. Begrænse antallet af besøgende indenfor
 5. Holde det kort og gerne udenfor, hvis du ses med personer uden for din husstand
 6. Aflyse alle aftaler, hvis du har symptomer, er testet positiv for COVID-19 eller er nær kontakt