Menu

Sundby Akademi

Sundby Boldklubs Fodboldakademi – Bli` klogere på fodbold.

Sundby Boldklubs Fodboldakademi er et tilbud for drenge og piger, som kan, tør og vil mere. Ordningen er forbeholdt spillere, som er tilknyttet klubbens U10-U13 hold.

Sundby Fodbold Akademi er siden det blev etableret tilbage i 2012, blevet et kæmpe hit og tæller i 2016 flere end 70 børn. Den helt store styrke ved akademiet er de fælles bånd som der bliver knyttet børnene imellem på tværs af køn og årgangene. Der udvikles nogle virkelig stærke venskaber og sammenhold som for fleres vedkommende også bliver vedligeholdt udenfor fodboldbanerne. Det afspejler sig også i klubbens hverdag, hvor mange familier efter træningen om aftenen spiser sammen i vores café (tutten).

Fodboldakademiet arbejder for at tilbyde børnene en aktiv hverdag, hvor de får kvalificeret træning, styrker det sociale samspil og mulighed for at få hjælp til deres lektier. Dette skal give børnene bedre velvære – fysisk og socialt – og gøre dem til dygtigere fodboldspillere samtidig med at det er sjovt.

Akademiet har allerede været med til at udvikle flere landsholdsspillere på pigesiden og på drengesiden har vi allerede afleveret flere spillere ind til FC København og School of excellence. Det er vi stolte af. Det skyldes ikke mindst al den ekstra tekniske træning de gennem årene har fået. Vores ambition er, at når man forlader akademiet efter U13, så har man fået en god rygsæk med på vejen ift de basis tekniske elementer vi arbejder ud fra.

Neden for beskrives, hvad konceptet for Fodboldakademiet indeholder.

Dagligdagen
Sundby Boldklub Fodboldakademi foregår på følgende dage og tidspunkt: mandag, onsdag og fredag er der åbent fra kl.12-16:30.

En typisk dag på akademiet er:
Børnene møder ind efter afsluttet skoledag. Her vil der være stillet nogle rugbrødsmadder, og grønt frem, så børnene kan få noget at spise.

Fra 15:15 -16:15 vil der være træning – Efter træning vil der være frugt og müslibarer.

Mandag og onsdagstræningen vil børnene blive inddelt i grupper efter niveau. Her opdeles de på forskellige hold, hvor de gennemgår det samme træningprogram som er udarbejdet inde hos KB/FCK. Træningen vil have et gennemgående tema (eksempelvis pasninger, 1.
berøringer, vendinger m.v) hvor der i grupperne (børnene imellem) afslutningsvis bliver diskuteret hvad vi har trænet (lært). Det gøres via åbne spørgsmål til spillerne, således at børnene så vidt muligt selv finder løsningen på de spørgsmål der stilles.

Fredagen er afsat til at være en dag hvor børnene laver forskellige konkurrencer (driblebane, afslutninger, Jonglering, fodtennis, præcision ift afleveringer m.v) eller hvor der bliver blandet hold til at spille turnering på banerne. På den måde afsluttes en lang uge med to dages ugentlige øvelser på bedste vis med sjov og konkurrencer. Fredagen er især populær, da børn som bekendt elsker at spille kampe og konkurrere mod hinanden.

Den sportslige del

Aldersgruppen U10-U13 betegnes ofte som ”guldalderen for læring og motivation”, da børn i denne aldersgruppe har lettest ved at lære nye ting.
Samtidig er det i denne aldersgruppe, at det er vigtigst at dyrke målrettet motion, da det får betydning for ens motionsvaner senere i livet. Derfor er det et vigtigt element i Fodboldakademiet, at børnenes kropsbeherskelse og tekniske færdigheder trænes intensivt, da dette er fundamentet for at blive en rigtig god fodboldspiller.

Der vil blive lagt vægt på den tekniske træning ved, at stort set al træning vil foregå med bold – pasningsøvelser, koordinationstræning, drible øvelser, vendinger, 1. Berøringer, afslutninger samt mand/mand spil, driblinger, finter, cuts, sparkeformer m.v.
Samtidig vil der blive lagt vægt på koordinationstræning, hvor der fortrinsvis vil blive brugt såkaldte “stiger”, hvor børnene lære at flytte fødderne hurtigt imellem små felter. Børnenes spilforståelse vil blive trænet ved forskellige Horst Wein spil (2v2, 3v3,1v1 osv)

Sundby Boldklubs Fodboldakademi vil gerne udvikle spillere med en offensiv tankegang i forhold til spillet på grønsværen. Formålet er derfor at arbejde på, at børnene både får tankegang og redskaber til at udføre det, som der kræves på banen for at blive dygtige fodboldspillere.

Træningen giver børnene mulighed for at dyrke deres yndlingsinteresse i et fantastisk læringsmiljø med kompetente trænere og gode kammerater. Børnene skal til træningen gerne opleve, at de befinder sig i et trygt, motiverende og anerkendende træningsmiljø. Det sker ud fra den overbevisning, at den bedste læring sker, hvis spilleren/barnet er glad og motiveret til hver træning.

Vores mål er derfor, at Sundby Fodbold Akademi er et miljø, som er præget af motivation, anerkendelse, lærevillighed og udvikling af børnenes særlige talenter – frem for fejlretning, surhed og præstationsangst. Selve træningen vil ofte være fordelt i grupper efter alder og niveau.

Samarbejde med FC København
Sundby Boldklub og F.C. København har et kommercielt og sportsligt samarbejde, som begge parter ønsker at videreudvikle. F.C. København er om mandagen og onsdagen derfor repræsenteret på akademiet, hvor de stiller med 2 trænere som træner de dygtigste

spillere i årgangene.

Sundby Fodbold Akademi og F.C. København ønsker at give mere opmærksomhed til den enkelte spiller for at optimere spillerens oplevelse og læring. Det sker gennem tilførsel af yderligere ressourcer i form af trænere fra Sundby Fodbold Akademi og F.C. København.

Akademiet skal være et tilbud rettet mod alle spillere (uanset køn og niveau), men for at ramme alle spillere er det nødvendigt at opdele spillerne i grupper, hvori de enkelte spillere har samme niveau i forhold til sportslige kompetencer og træningsparathed. Træningen
skal have rammer, hvor den enkelte spiller finder tryghed i sit nuværende niveau, men samtidig har mulighed for nye udfordringer gennem indsats og egen udvikling. Sundby Fodbold Akademi og F.C. København evaluerer løbende de enkelte spilleres niveau for at
indplacere spillerne i de rette grupper.

F.C. København skal bidrage med den nyeste viden om aldersrelateret træning for de relevante årgange for at stimulere og videreudvikle spillere og trænere i Sundby Boldklub, samt akademiet. Det er ambitionen, at Akademiet skal fungere som et udviklingsmiljø for
spillere og trænere. Akademiet skal være et sted for spillere og trænere, hvor den enkelte tør lave de fejl, som er afgørende for udvikling.

Samarbejde med Skolen Ved Sundet
Sundby-Fodboldakademi indgik i 2014 en aftale med skolen om, at tilbyde målrettet træning for de tilmeldte børn som går på akademiet. Dels fordi, at børnene har svært ved at nå til deres eftermiddags træning efter den nye skolereform er trådt i kraft og fordi, at

børnene i denne aldersgruppe har brug for en længere pause mellem
træningssessionerne.

Børnene har tidligere haft for vane, at de har haft 30 minutter pause inden de er gået fra akademitræningen og over i deres respektive holdtræninger. Det har deres krop fint kunne klare indtil nu, men nu er de begyndt at have en alder hvor deres krop nemmere kan blive
overbelastet og derfor har brug for mere hvile mellem træningerne. På den måde undgår spillerne nemmere at blive overbelastet, hvilket kan resultere i skader.

Rigtig mange af de børn som spiller i klubben og som går på akademiet har deres skolegang på SVS. Vi har derfor (fra U13, 6.klasse) indgået en aftale med skolen om, at de planlagde deres idrætstimer for 6. klasserne mandag og onsdag morgen, så det skemamæssigt kan lade sig gøre for børnene at få morgentræning på akademiet.

Børnene træner fra kl 08-09:15 og møder efterfølgende ind til 3. time sammen med de øvrige fra klasserne som har haft idræt i samme tidsrum. Inden de tager afsted til skolen igen, får de lidt brød, en juice og en müslibar med på vejen, så de har lidt i maven inden spisepausen i skolen.

Morgentræningen har været en stor succes og efterspørgslen for at deltage er stor. Vi har desuden erfaret, at børn fra nogle af de andre skoler er lykkes med at kunne deltage til morgentræningerne. Det afhænger selvfølgelig af hvilke fag som ligger i tidsrummet, samt
hvor samarbejdsvillige og positivt den enkelte skole stiller sig overfor tiltaget.

Praktisk information.
Akademitøjet bliver vasket fra gang til gang og tøjet bliver lagt i børnenes skabe, så det ligger klart til brug når de møder ind. Tøjet bestilles i Amar Sport.
I Juli måned holder akademiet lukket (fra 2017).
Ventelister kan forekomme, da vi har begrænsede pladser.
Kontingent betales forud og skal tilmeldes PBS når I modtager det første girokort.
Oprettelse af spiller på holdsport. Invitation sendes ud pr mail. Husk at af/tilmelde barnet til hver træning. Vi trænere forbereder os udfra det antal børn som er tilmeldte.
Pris 650 kr. månedligt for akademi træning 3 gange ugentligt, samt forplejning.
Spillerpakke fra Adidas 1000 kr: Bestilles hos Amar Sport (spillersæt, træningsdragt, regnjakke med akademi-tryk og nr) Årligt leje af skab 200 kr (betales ved indmeldelse – første girokort)

Indmeldelse/udmeldelse:
Ved indmeldelse bedes der rettet henvendelse til sundbyfodboldakademi@hotmail.com
Her skal der oplyses følgende: Barnets fulde navn, Fødselsdato, adresse, navn og tlf nr på forældre, email.

Ved udmeldelse gælder følgende regler:
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse vil være gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt
et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til sundbyfodboldakademi@hotmail.com

Eventuelle uddybende spørgsmål kan rettes til Thomas Karabulut på telefon 28400037, eller på følgende pr mail til sundbyfodboldakademi@hotmail.com.