Menu

Sundby Akademi

Sundby Boldklubs Fodboldakademi - bli' klogere på fodbold

Sundby Fodboldakademi er et tilbud for drenge og piger, som kan, tør og vil mere. Ord- ningen er forbeholdt spillere, som er tilknyttet U9-U13 hold.

Det er ikke et krav, at man nødvendigvis skal være spiller i Sundby Boldklub for at kunne gå på klubbens fodboldakademi. Vi har gennem flere år med stor succes, haft spillere fra andre klubber deltagende på vores fodbold akademi, hvilket har fungeret rigtig godt.

Sundby Fodboldakademi’s træningsmiljø er særligt kendetegnet ved læring, glæde og tryghed, da disse værdier er essentielle for børnenes udvikling. Træningsmiljøet er attrak- tivt såvel sportsligt som menneskeligt og tiltrækker derfor ofte de mest talentfulde i år- gangene. Det gælder både for klubbens egne medlemmer, men også spillere fra andre klubber på Amager.

Det sociale aspekt

Akademiet er siden det blev etableret tilbage i april 2012 været et kæmpe hit og er det fortsat. En af de helt store styrker ved akademiet er de fælles bånd, der er blevet knyttet børnene imellem på tværs af køn og årgangene. Der udvikles nogle virkelige stærke ven- skaber og sammenhold, som for fleres vedkommende også bliver vedligeholdt udenfor fodbold banenerne. Det afspejler sig også i klubbens hverdag, hvor mange familier om aftenen spiser sammen i vores café (tutten).

De fælles relationer sikre blandt andet også, at man udenfor banen har nogle gode ven- ner/veninder, som har de samme sunde interesse. På den måde har man også lettere ved at fastholde sin interesse for sin sport.

Fodboldakademiet arbejder for at tilbyde børnene en mere aktiv hverdag, hvor de får kva- lificeret træning, styrker det sociale samspil og mulighed for at få hjælp til deres lektier. Dette skal være med til at give børnene bedre velvære - fysisk og socialt - og gøre dem til dygtigere fodboldspillere i et sjovt og anerkendende miljø.

Akademiet har desuden været en vigtig medspiller ift. at udvikle flere spillere, på både drenge og pigesiden, som har fået deres landsholdsdebut på de respektive ung- domslandshold. Derudover har vi på drengesiden leveret en del spillere til vores samar- bejdsklub FC København, samt til andre A-licens klubber som b.la Lyngby & Sønderjyske. På pigesiden har vi ligeledes leveret en del spillere til de forskellige U-landshold. Spillere som idag spiller i den bedste kvindelige liga.

Dette skyldes ikke mindst al den kvalificeret ekstra træning de gennem årene har fået. Vo- res ambition er, at når børnene forlader akademiet efter U13, så har de fået en solid og god rygsæk med på vejen ift de basis tekniske færdigheder elementer vi systematisk ar- bejder med, en god spilforståelse, samt ikke mindst nogle stærke og sunde værdier.

Nedenfor beskrives, hvad konceptet for fodboldakademiet indeholder.

Dagligdagen

Sundby Boldklubs fodbold akademi foregår på følgende dage og tidspunkter: man-ons- fre fra kl 13-16:30.

En typisk dag på akademiet

Børnene møder ind efter afsluttet skoledag. Her vil der være mulighed for at få lidt og spi- se i form af nogle rugbrødsmadder (som er smurte) og noget grønt (gulerødder, agurker).

Derudover vil der være mulighed for at få noget lektiehjælp frem til træningen starter. Fra kl 15:15-16:15 vil der være træning - Efter træningen vil der være müslibarer og frugt.

Mandag og onsdagstræningen vil børnene blive inddelt i træningsgrupper efter niveau. Her opdeles de på forskellige hold, hvor de gennemgår de samme træningsprogrammer som der tilrettelagt for dagen. Træningerne vil som oftest have et gennemgående tema (eksempelvis førsteberøringer eller vendinger) hvor der i grupperne (børnene imellem) af- slutningsvis bliver snakket om hvad der er blevet trænet og hvad vi har lært. Det gøres blandt andet ved at trænerne stiller åbne spørgsmål til spillerne, så de så vidt muligt selv skal komme med svarene.

Fredagen er som udgangspunkt afsat til koordinationstræning (hurtige fødder). For at bli- ve en dygtig fodboldspiller er det essentielt, at man har et stærkt bevægelsesapparat. Det er ligeledes dokumenteret, at forudsætningen for at træne og styrke ens motorik, bedst gøres i denne aldersgruppe. Med andre ord, så er det altså være rigtig svært at forbedre sin motorik på et senere tidspunkt.