Menu

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget Udskriv side


Sponsorudvalgets grundlæggende opgave

At  koordinere arbejdet med at skaffe midler til forenings- og klublivet i Sundby Boldklub, således at klubben kan tilbyde medlemmerne attraktive og velfungerende faciliteter.

Sponsorudvalgets medlemmer

Der er p.t. ingen aktive medlemmer i sponsorudvalget. Er du interesseret i at gøre en indsats i udvalget, opfordres du til at kontakte klubbens formand (se Bestyrelsen)

Opfordring til klubbens medlemmer

Alle i Sundby Boldklub opfordres til at finde potentielle sponsorer til klubben, men det er vigtigt, at Sponsorudvalget kontaktes forud for et evt. forhandlingsmøde, fordi:

1) Det er vigtigt, at der sker en vis koordination af sponsorarbejdet i klubben, så klubben ikke ved en fejl f.eks. kommer til at sælge det samme sæt kamptrøjer til to forskellige virksomheder.
2) Det er nødvendigt, at du kender til klubbens aftaler samt priser på f.eks. trøjetryk.

Vigtigt: Klubben har indgået en aftale med Ama’r Sport som indebærer, at alle klubbens afdelinger kal foretage alle indkøb tøj og materialer hos dem. Til gengæld udlåner Ama’r Sport en masse sportsartikler til klubben i form af tøj, bolde, kegler m.v. Dertil får klubben favorable priser. Det er helt centralt at alle hold i klubben bakker op om aftalen, da klubben herved vil få mest muligt ud af aftalen.

Klubfordele ved køb hos Amar Sport

Ønsker du ikke selv at forhandle med en potentiel sponsor, gør Sponsorudvalget det gerne.

Du er også meget velkommen til at henvise interesserede direkte til Sponsorudvalget, der så vil varetage den videre kontakt og sørge for kontraktindgåelse, såfremt klubben og virksomheden ønsker at indgå i et samarbejde.

Eksempler på sponsorforløb

SCENARIUM A

1. Du har fået lyst til at gøre en aktiv indsats med opsøgende arbejde.
2. Kontakt Sponsorudvalget og hør, hvad andre i klubben allerede har gang i.
3. Få skriftligt salgsmateriale fra Sponsorudvalget, som du kan anvende, når du kontakter virksomhederne. Passer materialet ikke til dine behov, er du velkommen til at tilpasse og rette til.
4. Opsøg diverse virksomheder og gør dem interesserede i at høre mere.
5. Inviter dem ned i klubben og koordiner evt. forinden med Sponsorudvalget, at én af dem deltager i mødet. Præsenter dit materiale.
6. I bliver enige om at indgå en sponsoraftale. Hvis ikke bør de kontaktes igen på et senere tidspunkt. Et afslag betyder ikke, at de ikke på et senere tidspunkt ikke kan blive interesserede.
7. En skriftlig aftale udarbejdes med udgangspunkt i klubbens standardkontrakt. Sponsorudvalget bistår gerne hermed. Klubben indgår ingen mundtlige aftaler og er ikke bundet heraf.
8. Aftalen sendes i to kopier til underskrift hos såvel sponsor som klubben. Sponsorkontrakter kan kun indgås af klubbens formand eller kasserer. Virksomheden beholder den ene.
9. Den underskrevne aftale afleveres til klubbens kasserer.
10. Er der tale om et kontant sponsorat sender kassereren et girokort til sponsor.
11. Kassereren følger op på, at beløbet er betalt senest på det aftalte tidspunkt.
12. Først når pengene er registreret af kassereren, er beløbet til disposition til formålet.
12. Betaler sponsor ikke rettidigt, skal sponsor rykkes af den, der har ført forhandlingerne.
13. Betaler sponsor stadig ikke, erklæres aftalen misligholdt og gøres ugyldig.

SCENARIUM B

1. Du er faldet i tilfældig snak med én, som evt. kunne være interesseret i at sponsere klubben, men kender måske ikke så meget til den slags.
2. Kontakt Sponsorudvalget, som enten kan vejlede dig om, hvad der bør ske som næste skridt eller du kan bede dem kontakte den potentielle sponsor og sørge for resten.
3. Alternativt kan du give Sponsorudvalgets kontaktinfo til den pågældende, men det er bedst, at klubben får vedkommendes kontaktinfo, da vi har det største incitament til at få noget til at ske.
4. Den potentielle sponsor kontaktes, og trinene i scenarium A følges.

Har du forslag til, hvordan Sundby Boldklub kan forbedre sit arbejde vedrørende sponsering, vil Sponsorudvalget meget gerne høre fra dig. Ring til os eller send en mail.

E-mail: partner@sundbyboldklub.dk

Tlf. 32 95 68 60