Menu

SB - Venner

Støt Ungdommen
Meld dig ind i Sundby Boldklubs Venner…!
Foreningens formål er at yde Sundby Boldklubs ungdomsafdeling støtte, såvel praktisk som økonomisk. Vi hjælper,  hvor vi kan i forbindelse med aktiviteter både ude og hjemme. Vi udfører praktiske arbejdsopgaver og gennemfører motionsarrangementer. Vi afholder bankospil, loppemarked, arrangerer fester, o.m.a.  Kort sagt, så er vi lidt over det hele.  

 

Foreningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter skaber et økonomisk grundlag til at kunne  støtte sociale og idrætslige arrangementer. 
Foreningen er en selvstændig juridisk enhed, der støtter Sundby Boldklubs aktiviteter, men har ingen indflydelse på ledelsen af Sundby Boldklub. 

 

Personligt medlemsskab af  foreningen koster kun 300,- kr. årligt.  
Ved betaling nu gælder medlemskabet resten af 2023 og hele 2024. 
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og beslutter hvor mange midler, der kan uddeles. Bestyrelsen er pt.  sammensat  af en blandet flok af  fodboldglade pensionister.  Nogle af os har en fortid, som formænd i Sundby Boldklub.
Formand:   Jan Schumann
Næstformand :   Per Agerbo
Kasserer:   Carsten Reves
Menigt medlem : Robert Nielsen
Menigt medlem:  Søren Ortvad

 

Repræsentanter fra Sundby Boldklubs Ungdomsafdeling kan ansøge om støtte.   Ansøgningerne modtages, behandles  og prioriteres i foreningens bestyrelse.

 

Den endelige uddeling af midler varetages og prioriteres af et Dream Team.

 

Dream Team består af udvalgte personer med tilknytning og kendskab til Sundby Boldklubs ungdomsafdeling; f. eks.  forældre,  trænere, sponsorer m.v. 

 

Møder i Dream Team ledes af en repræsentant fra Sundby Boldklubs bestyrelse. 
Støtteforeningens bankkonto i Arbejdernes Landsbank er: 
Reg. nr. : 5444
Konto-nr: 0249111
Mobile Pay nr. : 215818
Så får alle i bestyrelsen besked. 

 

Sundby Boldklubs Venner
Raffinaderivej 3
2300 København S
CVR. nr. 44059428 

 

Luk