Menu

Bestyrelsen

Kasserer
profilepic
Raida Nour E.
Sekrrtær
profilepic
Palle Mehlbye
Ungdomsformand
ingen img
Peter Christiansen
Herresenior leder
ingen img
Michael Marstrand
Kvinde leder
ingen img
Morten Stub
Børnefodboldleder
ingen img
Jesper Langhorn
1. Bestyrelsesmedlem
ingen img
Bent Kristensen
2. bestyrelsesmedlem
ingen img
Torben Krogh Johansen
Suppleant
ingen img
Birgit Frid Edeltorp
Herre og damesenior
Suppleant
ingen img
Simone Ewert
1 og 2 bestyrelsesmedlem