Menu

VT historie

 

Den Store Almægtige Vinterturnering

I starten af 70erne udbrød der intern holdkrig i Sundby B. Alle hold mente at de kunne slå hinanden og det kunne selvfølgelig kun afgøres på en måde: En lille intern vinterturnering for de respektive seniorhold i Sundby B. Spillestedet var Sundby Idrætspark, hvor Sundby B havde hjemme dengang. Af deltagende hold var bl.a. 1.H, 2.H, 3.H, 4.H, Skolelærerholdet…

4.H mødte 1.H i finalen og det lukkede 4.H (bestående af ”gamle og udtjente” 1. holdsspillere) slog 1.H. og havde derfor i mange år frem håneretten. Faktisk siger nogle af kilderne til denne korte historik at 1.H spillerne fra dengang stadig kan mindes nederlagets svidende stund og når de endelig har glemt det bliver de påmindet det igen. Det krævede meget blod og sved at afgøre disse vinterturneringer om hvem som havde mandat på håneretten og derfor uddøde denne turneringsform efter få år.

Da Sundby B flyttede til Amagerfælledvej og i midten af 80erne, var der enighed om, at der igen måtte ske noget socialt om vinteren i Sundby B. Med Claus Pauli i spidsen blev den første udgave af den vinterturnering, som spilles i dag, grundlagt. I slutningen af 80erne, blev Jever og Fl. P inviteret med til at arrangere vinterturneringen. Gennem 90erne kom der fart over feltet. Indbydelsen til Den Store Almægtige Vinterturnering var ofte tilgængelig allerede fra starten af efterårssæsonen. Fra år til år kom der nye og bedre tiltag til selve turneringen og efterhånden blev der lagt datoer ud til den berømte 3. halvleg, så man i god tid kunne bede om en feriedag fra arbejdspladsen.

Begreber som, at spille på streg, damemål tæller dobbelt, 5 mål gælder for et point og Finaledagen var alle tiltag som fik selve turneringen til at blive mere spændende. Jordbanen på Det gamle Stony Ground, var kendt for sin alsidighed. Den ene uge spillede man på det mest fantastiske underlag, for ugen efter at spille i mudder til knæene og med efterfølgende frost på banen, var baneforholdene pludselig umulige. Den Store Vinterturnerings afslutningsfest blev prydet med lotterier, sanghæfter, Pomp and Circumstance, Sundby B.-sangen, V.T.-sangen, Jubilæumssangen, flag, bordplaner, D.J. samt sejrssang fra det vindende hold.

Det sociale er i højsædet, men der har altid været en del prestige i at vinde Vinterturneringen og der gik mange rygter om at spillere sparede sig i de sidste kampe i sæsonen, for ikke at blive skadet til Vinterturneringen.

Fra årtusindeskiftet rykkede Sundby B til Kløvermarken. Jesper Poulsen overtog tjansen fra Fl. P og fortsatte med Jever. Thomas Kofoed var inde over isen i et par år. Jever er nu gledet ud af udvalget og Poulsen er den som holder traditionen i hævd. På Kløvermarken blev baneforholdene væsentligt forbedrede. De nye baneforhold og de nye lokaler, har absolut ikke gjort V.T. mindre interessant. De gamle traditioner og de nye tiltag, gør at V.T. til stadighed er en tilbagevendende begivenhed, som alle deltagere ser frem til med glæde.

Et af de nye tiltag er f.eks. at Sundby Bs Vinterturnering er kommet på nettet. Nu kan alle følge med i stillinger, holdbilleder og små statistikker og deltagerne vil til evig beskuelse kunne klikke ind på hjemmesiden for at genopfriske endnu en Vinterturnering.

Skrevet af Flemming P. Kilder: Erland Seiersen, ”Lange” Svend Hansen, Carsten ”Banan” Rasmussen, Lena ”Remo” Larsen, Børge Holm, Jever, Jesper Poulsen.

FAKTA OM VINTERTURNERINGEN, som den spilles i dag: Et hold består af 10 til 12 personer som findes ved at V.T.-udvalget seeder spillere fra de respektive hold i Sundby B. og så trækkes der lod om hvilket land, man skal repræsentere de næste små 6 uger. Det bliver til 10 hold og seedningssystemet gør at de deltagende spillere kommer til at spille sammen med spillere, som man ikke spiller med til dagligt. Og det er jo en væsentlig årsag til at alle kommer til at kende