Menu

Ordinær generalforsamling | Sundby Boldklub

image
05. oktober 2021 kl. 20:31

Ordinær generalforsamling

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 19.00 Raffinaderivej 3, 2300 København S

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed for 2020/2021

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for år 2020, samt statusopgørelse pr. 31 december 2020 til godkendelse

4. Fremlæggelse af driftsbudget for år 2021.

5. Behandling af indkomne forslag jvf. §15 stk. 1

6. Valg af bestyrelse jvf. §10 stk. 2 og stk. 3

     a. Valg af formand Bo Hammer

     b. Valg af sekretær Palle Mehlbye

     c. Valg af ungdomsleder PeterChristiansen

     d. Valg af børnefodboldleder Jesper Langhorn

     e. Valg af dameseniorleder Birgit Frid Edeltorp

     f. Valg af første bestyrelsesmedlem Bent Kristense

     g. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor jvf. §12 stk. 1.

8.Eventuelt.

 

Forslagene i deres fulde ordlyd ligger til gennemlæsning på generalforsamlingen.

 

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde af alle seniorer, såfremt de ikke er i kontingentrestance og har været medlem af klubben i det seneste 3 måneder inden generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen